Gezonde (werk)druk programma

GEZONDE DRUK IN ONS ZELFORGANISEREND TEAM

 

 

 

 

HET DOORBREKEN VAN WERKDRUK

Zelforganiserende teams hebben veel op hun bord. Organisaties realiseren zich dat vaak en proberen zo goed mogelijk te ondersteunen, maar dit lukt lang niet altijd. Mede omdat niet altijd zicht is op hoe het in het team werkt, waar druk door ervaren wordt en waar de energie van teamleden ‘op wegloopt.’

Bovendien ligt een deel van de sleutel ook in teams en bij mensen zelf. Zo bleek uit twee onderzoeken vanuit MariekeWerkt (Expeditie2 en expeditie3) over ‘Gezonde werkdruk in een zzz-team’ dat teamleden met oplossingen komen die door de organisatie vaak niet bedacht worden. Overigens neemt dit niet weg dat de organisatie ook iets te doen heeft richting de teams.

Resultaat

Met dit programma ervaart en leert het team hoe ze invloed krijgt en regie kan nemen zodanig dat de eisen die aan het team gesteld worden behapbaar en positief beïnvloed kunnen worden. Welke overtuigingen leven er in het team, welke ongeschreven regels kent het team die werkdruk verhogend werken? Hoe werkt het team en de organisatie (ondersteuning en management) hierin positief samen?

Voor wie?

We concentreren ons in eerste instantie op teams van zorgorganisaties die zelforganiserend en/ of behoorlijk zelfstandig werken. 

Heb je interesse of vragen?

Stuur een email naar info@mariekewerkt.nl of bel ons: 06-43893840 (Marieke Wilke)

Ken jij iemand voor wie een programma interessant is? Deel deze pagina gerust.
Hoe meer mensen van en met elkaar leren, hoe meer werkplezier in organisaties ?

Deel via:

@MWERKT volgen

  @KarinCastelijn volgen

 

marieke_werkt_goud