Gezonde (werk)druk programma

GEZONDE DRUK IN ONS ZELFORGANISEREND TEAM

Onze nieuwe Expeditie ‘Grip op Werkdruk in Zelforganiserende teams’ start in het najaar van 2018

 

 

 

 

HET DOORBREKEN VAN WERKDRUK

Zelforganiserende teams hebben veel op hun bord. Organisaties realiseren zich dat vaak en proberen zo goed mogelijk te ondersteunen, maar dit lukt lang niet altijd. Mede omdat niet altijd zicht is op hoe het in het team werkt, waar druk door ervaren wordt en waar de energie van teamleden ‘op wegloopt.’ Bovendien ligt een deel van de sleutel ook in teams en bij mensen zelf. Zo bleek uit de inmiddels afgeronde Expeditie van MariekeWerkt ‘Gezonde werkdruk in een zzz-team’ dat teamleden met oplossingen komen die door de organisatie vaak niet bedacht worden. Overigens neemt dit niet weg dat de organisatie ook iets te doen heeft richting de teams.

Omdat werkdruk in veel organisaties en teams een nijpend probleem is, starten we in het komend jaar, 2018 een nieuwe Expeditie ‘Grip op Werkdruk in een zelforganiserend team’ met meerdere teams en meerdere organisaties.

(vervolg) EXPEDITIE ‘GRIP OP WERKDRUK IN EEN ZELFORGANISEREND TEAM’

Achtergrond informatie: Wat gebeurde er in voorgaande Expeditie ‘Grip op Werkdruk’?

In voorgaande Expeditie onderzochten we het succes van de ingezette interventies om teams Zelf Regie te laten nemen op werkdruk.

Zo doorbraken we onder meer de impasse en afwachtendheid van teamleden op dat de organisatie maatregelen zou treffen, zoals het inhuren van extra personeel, dat vaak (tegenwoordig) niet zo gemakkelijk voorhanden is. Teamleden gingen met elkaar uitzoeken wat ze zelf anders kunnen doen en hoe ze zelf mede bijdragen aan hun eigen werkdruk. Ook leerden we samen met het team dat werkdruk veroorzaakt wordt door opvattingen, ongeschreven regels in het team. We oefenden met het bespreekbaar maken. Het team hield haar werkzaamheden tegen het licht en paste aan, daar waar mogelijk. Hierdoor ontstond er ruimte.

Expeditie 3 (een vervolg) is gericht op een grootschaliger aanpak met meerdere teams (minimaal 2) uit meerdere organisaties.

Waarom is deelnemen aan deze Expeditie interessant?

  • Als werkdruk in jullie organisatie als een probleem wordt ervaren, bijvoorbeeld omdat de (zelforganiserende) teams meer rollen en bevoegdheden hebben gekregen. Sommige teams ervaren dat ze vastlopen met werkdruk en ook ‘het management’ heeft onvoldoende handvatten om de werkdruk ‘te keren.’
  • Als er behoefte bij het (hoger) management en (eventuele coaches) is om te weten wat te doen om de teams zodanig te faciliteren dat ze zelf Regie gaan nemen.
  • Als er interesse is in de ervaringen van andere organisaties die mee doen. Door (online) kennisuitwisseling en door input in te brengen van andere organisaties tijdens de Expeditie. De wijze waarop dit plaatsvindt hangt ook af van de behoefte en mogelijkheden van jullie organisatie.
  • Als je wilt profiteren van de lessen en succesvolle interventies van voorgaande Expeditie(s) waarbij we de interventies gaan uitbreiden om het geleerde meer te borgen.
  • We brengen, waar dat nodig is, wetenschappelijke inzichten in. We werken samen met Universiteiten.

Voor wie?

We concentreren ons in eerste instantie op zorgorganisaties waar in zelforganiserende, zelfsturende en of zelfstandige teams gewerkt wordt. Mocht u een organisatie zijn uit een andere sector, schroom dan niet om contact met ons op te nemen. Wij kunnen u wellicht verder helpen. 

 

Heb je interesse of vragen?

Kijk hier dan voor onze brochure met uitgebreide informatie. 

BROCHURE: Expeditie-3 ‘Grip op gezonde (werk)druk in zelforganiserende teams

 

Heb je interesse of vragen?

Stuur een email naar info@mariekewerkt.nl of bel ons: 06-43893840 (Marieke Wilke)

Ken jij iemand voor wie deelnemen aan de Expeditie ‘Grip op werkdruk in een zelforganiserend team’ (werk)druk programma interessant is? Deel deze pagina gerust.
Hoe meer mensen van en met elkaar leren, hoe meer werkplezier in organisaties ?

Deel via:

@MWERKT volgen

  @KarinCastelijn volgen

 

marieke_werkt_goud