Ontwerpprogramma Inzetbaarheid in Zelfsturende Teams

 

Veel organisaties geven medewerkers in teams meer verantwoordelijkheid en regie over de wijze waarop ze het werk organiseren.

In dit programma delen wij de vele inzichten en ervaringen die wij opdeden in de 8 maanden durende Expeditie met 9 zorgorganisaties. Hoe kun je teams met haar taken en resultaten zo ontwerpen dat de kans op verzuim kleiner wordt en dat er een gezond werkklimaat ontstaat? We delen ook inzichten met je over hoe teams ondersteund willen worden en nog veel meer……

 

 

 

 

 

Inleiding

Ons ‘Ontwerpprogramma Inzetbaarheid in Zelfsturende Teams’ vindt zowel online als live plaats. Een aantal sessies wordt online aangeboden onder meer via onze online trainingsomgeving en we hebben een samenwerkdag in Utrecht. Op de samenwerkdag krijg je de gelegenheid om alle prangende vragen aan elkaar en aan ons te stellen en worden de inspirerende verhalen van ‘ervaren’ organisaties gedeeld. Daarnaast hebben we ook een spel voor jou ontwikkeld om samen met teams te spelen en erachter te komen hoe wat hen betreft de condities om gezond te werken, beleefd worden. Dit is het Balansspel. Het programma is interessant en waardevol voor iedereen die worstelt met de vraag ‘hoe organiseer ik het verzuim en de inzetbaarheid in zelfstandige teams?’

De sessies staan in het teken van hoe je het beste het verzuim kunt organiseren in jouw organisatie. Er blijkt een relatie te zijn tussen de wijze waarop teams en verzuim georganiseerd worden en de hoogte van het verzuim. Uit ons onderzoek kunnen we concluderen dat bij de meeste organisaties het verzuim (en de kosten) stijgt bij zelfsturing. Des te meer reden om je goed voor te bereiden, zodat je een lagere kans hebt op inzetbaarheidsproblemen.

Het Ontwerpprogramma biedt de mogelijkheid om te leren van anderen en een goede voorbereiding te treffen. Op laagdrempelige wijze en voor de prijs van 347 euro kun jij beschikken over deze kennis. Wil je meer kennis opdoen en wil je actief participeren in een netwerk, dan bieden we je de mogelijkheid om mee te doen.

 

 Piramideopzijnkant   ‘Ontwerpprogramma Inzetbaarheid in Zelfsturende Teams’

In dit programma gaan we specifiek in op het ontwerp van verzuim en inzetbaarheid in zelfsturende/zelforganiserende/zelfstandige (ZZZ) teams. We maken onder meer gebruik van filmpjes, waarin we je diverse inzichten bieden. Deze kun je op een moment bekijken dat voor jou goed uitkomt.

Tijdens het programma kun je gebruik maken van het netwerk van deelnemers. Deze besloten LinkedIn netwerkgroep wordt door ons gefaciliteerd. Hier ontmoet je mensen van andere organisaties in de zorg, die vanuit hun rol in hun organisatie met zelfsturing en inzetbaarheid bezig zijn. Je hebt de mogelijkheid om elkaar onbeperkt vragen te stellen en optimaal gebruik te maken van andermans ervaringen en kennis.

Naast deze online werkmethode bieden we een online ‘kennismakingssessie‘ en een ‘samenwerkdag’ aan, waarbij je met ons en met elkaar gaat samenwerken. Tijdens de samenwerkdag zijn ervaringsdeskundigen uit de zorg aanwezig om hun verhalen rondom zelfsturing en inzetbaarheid met ons te delen.

 

Grip op verzuim als managers wegvallen

Meerwaarde van dit programma

Dit programma is uitsluitend bedoeld voor mensen werkend bij zorgorganisaties of (semi-) overheidsorganisaties. Dit programma is geschikt voor jou als je je herkent in één of meer van onderstaande behoeften:

Kleinepijl Je hebt behoefte aan meer ervaringen, kennis en verhalen

Kleinepijl Je wilt actief met één of meerdere onderwerpen aan de slag in je organisatie

Kleinepijl Je wilt graag sparren met collega’s uit andere organisaties in ons netwerk

Kleinepijl Je wilt je vraag/situatie kunnen voorleggen aan Marieke en/of Marieke

 

Een goede voorbereiding is het halve werk! En bevind je je al in het proces, dan is stilstaan en reflecteren een goede en vaak noodzakelijke voorwaarde om succesvol te zijn en te bereiken wat je beoogt. Immers, tijdens de verandering/ ontwikkeling naar ZZZ-teams kun je altijd bijsturen.

Met alle kennis, ervaringen en resultaten vanuit het onderzoek en samenwerkopties die wij bieden in ons programma, kun je een gedegen en gefundeerde volgende stap zetten in het professionaliseringsproces. Aangezien er nog niet zo uitgebreid en langdurig onderzoek is gedaan naar de combinatie zelfsturing & inzetbaarheid hebben wij de opdracht opgepakt en dit onderzoek zelf uitgevoerd. Dat heeft ons veel nieuwe inzichten en informatie opgeleverd die voor velen nog niet bereikbaar zijn.

 

Ons Ontwerpprogramma bestaat uit de volgende drie thema’s:

Button20x20 Het organiseren van verzuim in ZZZ-teams: het ontwerp en de haalbaarheid ervan

Button20x20 Voorbeelden uit de praktijk over de verschillende manieren van organiseren: de rol van het team en de ondersteuning van het team

Button20x20 Voorkom disbalans en verminderde inzetbaarheid en verzuim in de teams. Hoe draagt het ontwerp bij aan het realiseren van balans en een goede productiviteit?


Via dit programma verschaf je jezelf toegang tot de bron van informatie en ook tot de besloten LinkedIn netwerkgroep (community) waarvan wij denken dat deze blijvende impact heeft op je succes. Nu en in de toekomst. Deze exclusieve community bestaat uit deelnemers en voormalige deelnemers van dit programma. Deze community zal blijven bestaan ook na het programma en biedt de mogelijkheid om ervaringen uit te wisselen, ook als het programma afgelopen is.

 

Doe je ook mee?

AanmeldbuttonOntwerp

 

Programma aanbod kort samengevat

Wil jij kennis opdoen en verhalen horen over de kunst van het organiseren van het inzetbaarheidsvraagstuk in ZZZ-teams? Hierbij dan nogmaals de onderdelen van het programma op een rij:

Button20x20 3x een toelichtend filmpje

Button20x20 3x een verdiepende opdracht

Button20x20 Het werkboek met informatie en de opdrachten

Button20x20 Besloten Community voor leden, waarin sparren en netwerken altijd tot je beschikking staat

Button20x20 Het Balansspel dat is ontwikkeld voor het voeren van het juiste gesprek met teams met een goed ontwerp tot gevolg en het voorkomen van onnodig verzuim

Button20x20 Kennismakingssessie van 10.00 – 11.30 uur (online via betrouwbare vergadersoftware)

Button20x20 Samenwerkdag van 10.00 – 15.00 uur (locatie Utrecht)

 

We starten ons programma met onze kennismakingsssessie, dan maken we alvast kennis met elkaar en geven we je duidelijke instructies over de online trainingen, het werkboek en het spel. De online vergadersoftware is toegankelijk via een link en vereist geen verdere technische handelingen. Dan heb je ongeveer 6 weken de tijd om de 3 filmpjes met bijhorende opdrachten tot je te nemen. Mocht het zijn dat je langer de tijd nodig hebt dan kan dat uiteraard. Wij adviseren wel zoveel mogelijk materiaal tot je te nemen voordat de samenwerkdag plaatsvindt. Gedurende deze 6 weken kun je ons vragen stellen en ook aan de andere deelnemers via de besloten LinkedIn groep. Tijdens de samenwerkdag kun je natuurlijk ook al je vragen stellen en zal je zeker geïnspireerd worden door de diverse verhalen en presentaties.

 

Besloten Netwerkgroep

De besloten LinkedIn netwerkgroep is alleen toegankelijk voor deelnemers van het ontwerpprogramma. Ook deelnemers die het programma hebben afgerond maken deel uit van deze groep. Waarom geen gebruik maken van de kennis en kunde in deze groep! Je hebt hiervoor wel een LinkedIn profiel nodig. Tip: maak ook gebruik van de telefoon of zoek elkaar op.

 

Balansspel_Ontwerpprogramma

Balansspel

Het door ons ontwikkelde balansspel is bij uitstek geschikt om in gesprek te komen met de teams over verzuim en inzetbaarheid. Welke eisen worden er aan een team gesteld. Welke regelmogelijkheden biedt de organisatie. Samen bespreek je de balans/disbalans die men ervaart in het team. Deze discussie kan bijdragen aan het verbeteren van de inzetbaarheid van de teamleden.

Speciaal aanbod

Indien je het Mini-Programma al hebt gevolgd, bieden we dit programma aan voor het speciale tarief van 347 euro exclusief btw per deelnemer. Dit is inclusief werkboek, Balansspel, toegang tot online trainingsomgeving, besloten netwerk en deelname aan de samenwerkdag op locatie!

 

Heb je interesse?  

Meld je aan door op onderstaande button te klikken.

  AanmeldbuttonOntwerp  

 

Voor vragen kun je altijd mailen naar info@mariekewerkt.nl

Wij hebben zin om met je aan de slag te gaan en zien er naar uit je te ontmoeten! 

Het team van Marieke Werkt

 

 

Enkele referenties van deelnemers

‘Deelname heeft inspiratie gebracht. De bevindingen van jullie onderzoek zijn onze inspiratiebron om onze eigen keuzes te gaan maken.
Alle onderdelen van het ontwerpprogram hebben bijgedragen aan de inspiratie waarnaar ik in eerste instantie zocht.
De websessies hebben me niet zozeer iets geleerd, maar me wel bewuster gemaakt van de verschillende ontwerpmogelijkheden voor het verzuim binnen zelforganisatie.
De terugkomdag was zeer verrassend. Daar hebben we mogen luisteren naar een voorbeeld uit de praktijk.
Niet zozeer een voorbeeld gericht op verzuim, maar gericht op zelforganisatie.
De terugkomdag bracht het besef dat je als ondersteuner een andere rol inneemt bij zelforganisatie.’

Jolande van Kan – Adviseur HRM Severinus

Plaatsje3 button goud

‘Ervaringen delen = herkenning en bevestiging. Je bent niet de enige die tegen dingen aanloopt. Weer even door elkaar geschud.
Vragen als, waar zijn we mee bezig, waarom en op welke manier doen we dit, wat vind ik ervan, poppen op.’
Froukje Prins – Sensire

Plaatsje3 button goud

‘Ik heb er inspiratie uit gehaald! Vertrouwen is belangrijk, we zijn goed gestart en we mogen fouten maken. Verbinding zoeken en nieuwsgierig zijn is belangrijk.
Loslaten is moeilijk en een valkuil. De samenwerkdag was een geweldige dag.’

Fokje van de Lageweg – TSN Verpleging en Verzorging
  

 

Eerst kennismaken?

Wil je kennismaken met onze werkwijze en wil je meer horen over ons onderzoek? Dan willen we je wijzen op ons GRATIS online Mini-Programma ‘Grip op Verzuim en Regie bij Zelfsturing’. Meld je nu aan voor dit programma, dan kun je gelijk starten.

 

 

 

marieke_werkt_goud