Ontwerpprogramma Inzetbaarheid in Zelforganiserende Teams

Veel organisaties geven medewerkers in teams meer verantwoordelijkheid en regie over de wijze waarop ze het werk organiseren. 

 

Over de vormgeving van Teams in relatie tot inzetbaarheid, verzuim en een gezond werkklimaat 

In dit programma delen wij de vele inzichten en ervaringen die wij opdeden in de 8 maanden durende Expeditie met 9 zorgorganisaties. Hoe kun je teams met haar taken en resultaten zo ontwerpen dat de kans op verzuim kleiner wordt en dat er een gezond werkklimaat ontstaat? Hoe willen teams ondersteund worden? En nog veel meer……

 

Dit programma is bedoeld voor directies, managers, P&O- en verzuim ondersteuners en vindt vooral online plaats. Hierdoor ben je flexibel in het kiezen van de momenten om ermee aan de slag te zijn.

Je wordt gevoed met overwegingen en inzichten om een gedegen keuze te maken in de vormgeving van zelfsturende, zelforganiserende of zelfstandige teams (ZZZ-teams). Ook als jij of jullie organisatie enigszins vastloopt op dit gebied, zal dit programma je helpen.

Omdat het belangrijk is om het gesprek met teams, management en directies aan te blijven gaan over de vormgeving, bieden we het Balansspel©. Hiermee wordt op een luchtige en praktische manier duidelijk wat je kunt doen in de taken en resultaten van teams om preventief ziekteverzuim te voorkomen en gezond werkklimaat te hebben. Dit is vaak nodig omdat we weten dat het verzuim in veel organisaties nog steeds stijgt en dat met de invoering van zelfstandige teams het verzuim niet automatisch daalt. Met dit programma krijg je de inzichten en acties die nodig zijn op in relatie tot zelforganiserende teams verzuim preventief te beïnvloeden.

 

Plaatsje3 button goud

‘Deelname heeft inspiratie gebracht. De bevindingen van jullie onderzoek zijn onze inspiratiebron om onze eigen keuzes te gaan maken.
Alle onderdelen van het ontwerpprogram hebben bijgedragen aan de inspiratie waarnaar ik in eerste instantie zocht.
De websessies hebben me niet zozeer iets geleerd, maar me wel bewuster gemaakt van de verschillende ontwerpmogelijkheden voor het verzuim binnen zelforganisatie.
De terugkomdag was zeer verrassend. Daar hebben we mogen luisteren naar een voorbeeld uit de praktijk.
Niet zozeer een voorbeeld gericht op verzuim, maar gericht op zelforganisatie.
De terugkomdag bracht het besef dat je als ondersteuner een andere rol inneemt bij zelforganisatie.’

Jolande van Kan – Severinus

 

 

 Piramideopzijnkant   ‘Het Ontwerpprogramma: wat komt eraan bod?’

In dit programma komen de volgende onderwerpen onder meer aan bod:

  • Hoe kun je de teams zodanig vormgeven dat je de kans op verzuim verkleint; je een gezond werkklimaat krijgt?
  • Hoe zorg je dat de balans tussen regelmogelijkheden en resultaten/ eisen in de teams aanwezig is?
  • Wat is het belang van een goede balans?
  • Hoe kom je daar met teamleden op een goede manier over in gesprek en weet je concreet wat je daarin kunt doen?
  • Welke verantwoordelijkheden beleg je rondom inzetbaarheid in het team en hoe bepaal je dat?
  • Je hebt als management een ambitie voor ogen als het gaat over de verantwoordelijkheden die je wilt beleggen, maar hoe ga je ermee om als dat nog niet haalbaar is? Hoe bepaal je wat je welof niet kunt beleggen in de teams?

Tijdens het programma kun je gebruik maken van het netwerk van deelnemers. 

 

 

Plaatsje3 button goud

‘Ik heb er inspiratie uit gehaald! Vertrouwen is belangrijk, we zijn goed gestart en we mogen fouten maken. Verbinding zoeken en nieuwsgierig zijn is belangrijk.
Loslaten is moeilijk en een valkuil. 

Fokje van de Lageweg – TSN Verpleging en Verzorging

 

Grip op verzuim als managers wegvallen

Meerwaarde van dit programma

Dit programma is geschikt voor jou als:

Kleinepijl je wilt weten wat je kunt doen bij het werken met ZZZ-teams om de inzetbaarheid maximaal te bevorderen en verzuim te laten dalen.

Kleinepijl Je anderen in je organisatie actief wilt betrekken en mee wilt laten denken met dit onderwerp waardoor de kans van succes vergroot wordt. 

Kleinepijl Je wilt leren van ervaringen van andere organisaties

Kleinepijl Jij je vraag/situatie aan ons wilt voorleggen

Een goede voorbereiding is het halve werk! En bevind je je al in het proces van de vormgeving van de teams, ook in relatie tot inzetbaarheid, dan is stilstaan en reflecteren een goede en vaak noodzakelijke voorwaarde om succesvol door te gaan en te bereiken wat je beoogt. Immers, tijdens de verandering/ ontwikkeling naar ZZZ-teams kun je altijd bijsturen.

Met alle kennis, ervaringen en resultaten vanuit het onderzoek en samenwerkopties die wij bieden in ons programma, kun je een gedegen en gefundeerde volgende stap zetten in het professionaliseringsproces. Aangezien er nog niet zo uitgebreid en langdurig onderzoek is gedaan naar de combinatie zelfsturing & inzetbaarheid hebben wij de opdracht opgepakt en dit onderzoek zelf uitgevoerd. Dat heeft ons veel nieuwe inzichten en informatie opgeleverd die voor velen nog niet bereikbaar zijn.

 

Piramideopzijnkant “Het ontwerpprogramma in vogelvlucht”

We starten ons programma met het eerste online college. Dit college beslaat drie uur. Naast kennismaking met elkaar, met de andere deelnemers, ervaar je de essentie van het werken in een zelforganiserend team. Je ervaart hoe je met de vormgeving van een zelforganiserend team bij kan dragen aan een gezond werkklimaat. We introduceren het programma en ook het Balansspel©.

Je gaat dan vervolgens aan de slag met het kijken van de filmpjes, het doen van een drietal korte opdrachten en het spelen van het Balansspel©. In het werkboek geven we nog meer kennis en delen we ervaringen van andere organisaties die onder meer meededen aan ons onderzoek. Hiervoor heb je ongeveer 6 weken de tijd. Mocht het zijn dat je langer de tijd nodig hebt dan kan dat, in overleg uiteraard. Wij adviseren je wel om zoveel mogelijk materiaal tot je te nemen voordat het laatste online college plaatsvindt. Dit college behelst ook drie uur. Gedurende deze 6 weken kun je aan ons en aan de andere deelnemers vragen stellen. Tijdens beide college’s kun je natuurlijk ook je vragen stellen en geïnspireerd worden door de diverse verhalen en presentaties.

Lijkt dit programma je wat? Stuur dan een email met je gegevens (naam en telefoonnummer) naar info@mariekewerkt.nl

Piramideopzijnkant Het programma samengevat op een rij

Wil jij kennis opdoen en verhalen horen over de kunst van het organiseren van het inzetbaarheidsvraagstuk in ZZZ-teams? Hierbij dan nogmaals de onderdelen van het programma op een rij:

Button20x20 3x een toelichtend filmpje

Button20x20 3x een verdiepende opdracht

Button20x20 Het werkboek met informatie, ervaringen van organisaties die werken met ZZZ-teams en de opdrachten

Button20x20 Netwerk van deelnemers, waarbij sparren en netwerken tot je beschikking staat

Button20x20 Het Balansspel© dat is ontwikkeld voor het voeren van het juiste gesprek met teams met een goed ontwerp tot gevolg en het voorkomen van onnodig verzuim

Button20x20 Online collega 1: Kennismaken door middel van ervaring, kennis over zelforganiserende teams

Button20x20 Online college 2: Ervaringen delen met elkaar en van andere organisaties

 

Het Balansspe

Op grond van een aantal wetenschappelijke inzichten die wij opdeden tijdens de Expeditie, ontwikkelden wij het Balansspel©. Dit  is bij uitstek geschikt om in gesprek te komen met de teams over verzuim en inzetbaarheid. Welke eisen worden er aan een team gesteld. Welke regelmogelijkheden biedt de organisatie. Samen bespreek je de balans/disbalans die men ervaart in het team. Deze discussie kan bijdragen aan het verbeteren van de inzetbaarheid van de teamleden.

Balansspel_Ontwerpprogramma

 

Heb je interesse?  

 

Stuur dan een email met je gegevens (naam en telefoonnummer) naar info@mariekewerkt.nl

 

Piramideopzijnkant Het ontwerpprogramma: jouw investering 

De te investeren tijd verschilt per deelnemer. De ervaring leert dat je minimaal twaalf uur zou moeten investeren voor de opdrachten, de online colleges, het spelen van het spel met collega’s ed. om er voldoende uit te halen. Als je kiest om het spel niet te spelen en er zo min mogelijk tijd in te steken, haal je er minder uit.

Het programma kost € 547,- exclusief BTW per deelnemer.

Voor vragen kun je altijd mailen naar info@mariekewerkt.nl

Wij hebben zin om met je aan de slag te gaan en zien er naar uit je te ontmoeten! 

Het team van Marieke Werkt

 

Eerst kennismaken?

Wil je kennismaken met onze werkwijze en wil je meer horen over ons onderzoek? Dan willen we je wijzen op ons GRATIS online Mini-Programma ‘Grip op Verzuim en Regie bij Zelfsturing’. Meld je nu aan voor dit programma, dan kun je gelijk starten.

 

 

 

marieke_werkt_goud