Publicaties

Februari 2019

Artikel, 19 februari 2019

De manager erin en zelfsturing eruit!: de volgende mislukte hype is in aantocht

Lees verder…

In het artikel van het NRC van afgelopen zaterdag 2 februari: veel bedrijven draaien zelfsturing terug en stellen weer managers aan. Is dit het einde van een hype die het gevolg was van het succes van Buurtzorg en “een hele industrie van adviesbureaus en managementgoeroes” die daarop insprongen, vragen zij zich af?


Als ik het artikel lees bekruipt me het gevoel dat we afstevenen op de volgende hype: de managers terug. Want wederom, en we zien dat in de praktijk bij verschillende organisaties terug, wordt zonder grondige analyse gekozen voor de volgende structuuroplossing. Een van de dingen die mij bijvoorbeeld triggerde in het artikel was de opmerking: “Dus als je dan een telefoon aan wilde schaffen of een nieuwe collega wil aannemen heb je alsnog 3 handtekeningen nodig. De teams begonnen vragen te stellen of ze eigenlijk wel zelfsturend waren: we mogen niks besluiten”. De oplossing: een manager.De manager erin en zelfsturing eruit!: de volgende mislukte hype is in aantocht?

MW Nieuwsbrief februari 2019

 


December 2018

Artikel, 13 december 2018

Organisaties en teams in de greep van het Domino effect: Wat is er nodig om de neerwaartse spiraal van ziekteverzuim in teams te voorkomen?

Lees verder…

“Het is dweilen met de kraan open”, zegt een teamlid. “Het ene teamlid is nog niet aan het werk of het andere teamlid valt alweer om”. 

De afgelopen weken waren we met diverse zorgteams in gesprek rondom de vraag hoe de teamdynamiek ook van invloed is op de werk(druk)beleving in het team. Door vacatures, ziekte bij collega’s en de toename van complexheid rondom cliënten is de druk op teams vaak groot. Er ontstaat onrust, niet alleen bij medewerkers, maar dan ook bij cliënten. Dit vraagt dan vervolgens weer meer van het team.

Teamleden lopen op hun tenen om het goed voor de cliënten te blijven doen en ook om hun uitgevallen collega’s goed op te vangen. Druk die de teamleden niet altijd aankunnen en soms dan ook met (nieuw) uitval tot gevolg.

Hoe kun je uit deze neerwaartse spiraal komen en wat kun je doen om daar vooral ook uit te blijven?

MW Nieuwsbrief december 2018

 


September 2018

Artikel, 20 september 2018

Basis over inzetbaarheid ontbreekt, aandacht voor afspraken in zelforganiserend team lijkt nodig…

Lees verder…

Hoe is het gesteld in de zelforganiserende teams als je teamleden vraagt naar hun eigen rol, verantwoordelijkheden en taken rondom inzetbaarheid? Weten ze wat er van hen verwacht wordt als zij zelf of een collega teamlid niet kan komen werken? Ook als een collega na een ziekteproces terugkeert naar het werk? Hoe gaan teamleden met re-integratie binnen hun team om en vinden ze dat ze daar zelf een rol in hebben (zouden moeten hebben)?
Onlangs startten we in het kader van ons Basisteamprogramma Gezondheid en Verzuim, vanuit MariekeWerkt een nieuw onderzoek naar ‘inzetbaarheid in zelforganiserende teams’. Alvast enkele bescheiden resultaten.

Nieuwsgrierig naar de resultaten? Lees dan verder….

MW Nieuwsbrief september 2018

 


Augustus 2018

Artikel, 14 augustus 2018

Zelforganisatie mislukt…. en wat dan?

Lees verder…

Dat was in het kort de vraag die wij kregen om mee aan de slag te gaan in het managementprogramma van De Grote Thuiszorgdag op 29 juli. Daar kan je natuurlijk meteen allerlei vragen bij stellen, want wat is dan mislukt, en wanneer is iets eigenlijk mislukt? 

We horen en zien het bij onze klanten ook wel terug: “het lukt ‘ze’ (de teams) niet dus we denken er over om zelforganisatie terug te draaien.

In die bijeenkomst, met voornamelijk managers als deelnemers bespraken we een aantal belangrijke voorwaarden voor succes. Één daarvan is het ontwerp van zelforganiserende teams: hoe beïnvloeden de taken of opdrachten die je krijgt in combinatie met de hoeveelheid  regelruimte die je als team hebt, de motivatie en de productiviteit?

Lees verder welke interventies wel en niet werken om zelforganiserende teams succesvol te laten zijn.

 

MW Nieuwsbrief augustus 2018

 


Juli 2018

Artikel, 17 juli 2018

Kijk je ervan op dat verzuim laag op de agenda staat bij zelforganiserende teams?

Lees verder…

De afgelopen maanden voerden we veel gesprekken met teams die op een bepaalde manier zelforganiserend zijn gaan werken. Dit deden we onder meer in het kader van de Expeditie Grip op werkdruk en ook voerden we gesprekken over ons trainingsaanbod met P&O’ers, verzuimspecialisten, managers en zo ook met enkele directeur-bestuurder. 
Het is overal weer anders, dat moge duidelijk zijn. Tegelijkertijd komen we ook veel dezelfde vraagstukken en uitdagingen tegen. Zoals deze: We bieden aan de teams op het gebied van inzetbaarheid (gezond en vitaal werken en verzuim) van alles aan, maar ze hebben geen tijd en doen er nog weinig mee. 

Dan moet je niet raar opkijken als teamleden in zelforganiserende teams ‘verzuim’ laag op de agenda hebben staan. 

Wanneer is er wel tijd? 

Lees verder om te ontdekken wanneer de teams wel aandacht en tijd hebben voor het verbeteren van de inzetbaarheid…

MW Nieuwsbrief juli 2018

 


Juni 2018

Artikel, 26 juni 2018

Werkdruk vermindering en een gezond werkklimaat in organisaties. Welke acties (interventies) zijn dan echt succesvol en hoe werkt dat met zelforganiserende teams?

Lees verder…

“Onze directie is op zoek naar één of twee maatregelen waarmee het verzuim gaat dalen binnen de organisatie.” En deze moeten ook echt tot succes leiden. 
We horen dit wel vaker van onze klanten. Naarstig wordt er soms gezocht naar hoe met zo min mogelijk inspanning er zoveel mogelijk resultaat op het gebied van inzetbaarheid wordt bereikt.

Welke acties (interventies) kun je nu succesvol inzetten om een maximaal effect te krijgen? Uiteraard is het verstandig om daar een goede analyse aan vooraf te laten gaan, maar wat weten we er in het algemeen over?
 Lees verder…

MW Nieuwsbrief juni 2018

 


Mei 2018

Artikel, 22 mei 2018

Teamprestatie,Vertrouwen en Aangeleerde hulpeloosheid: wat hebben zij met Eigen Regie en Krachtige teams te maken?

Lees verder…

Wellicht ken je de “yoked control”-experimenten uit de jaren zestig wel waarin twee ratten meermaals elektrische schokken toegediend kregen? Het eerste dier had de mogelijkheid de duur van de schok te bekorten, door op een knop te drukken. Voor beide dieren stopte dan de schok. Het dier dat
de schok niet kon beïnvloeden had na verloop van tijd een aanmerkelijk slechtere gezondheid. Het bleek ook niet meer in staat om te leren, zoals bleek in het vervolgexperiment. Daar werden beide ratten in een zogenaamde “shuttle-box” gezet: een kooi die door een lage afscheiding in tweeën gedeeld is. In de ene helft ondergingen beide dieren regelmatig een schok, maar door over de afscheiding te springen, konden ze de schok vermijden.
Het dier dat in het eerste experiment de controle had, leerde dit wel, maar het tweede dier leerde dit echter niet: deze leed weliswaar onder de schok, maar ondernam niets om deze te vermijden.

Seligman duidde de uitkomsten van zijn experimenten als het mechanisme dat ontstaat bij mensen als aangeleerde hulpeloosheid dat op den duur leidt tot psychische stoornissen zoals depressie.
Niet beïnvloedbaar en onoplosbaar?  Dit lijkt misschien ‘ver van ons bed’, maar het tegendeel is echter waar. Lees verder…

MW Nieuwsbrief mei 2018

 


April 2018

Blog, 12 april 2018

Het goede van Zelfsturende Teams bij Verzuim

Lees verder…

Het is natuurlijk niet goed om je te ergeren. En toch deed ik dat afgelopen week naar aanleiding van het artikel in de Volkskrant, “Financiële prikkel bij ingehuurde arbodiensten zet herstel patiënten onder druk”

In het artikel wordt gepretendeerd dat werkgevers vaak vooral uit zijn op winst en dat arbodiensten vanwege financiële overwegingen arbeidsongeschikte medewerkers (ze worden hier patiënten genoemd) onnodig onder druk zetten om aan het werk te gaan met alle gevolgen van dien. 

Een klein duwtje is soms helemaal niet zo gek…     Lees verder…

 

 

MW Nieuwsbrief april 2018

 


Maart 2018

Blog, 8 maart 2018

Over schrapsessies, emmeren, yoga en andere oplossingen: Fantaseren over werkdruk en verzuim en dan…. toevallig raak schieten?

Lees verder…

Vorige week werden de cijfers over het ziekteverzuim in de zorg alarmerend gepresenteerd. De cijfers liegen niet: meer zorgend personeel langdurig thuis. En niet alleen maar ouder personeel, maar ook jongere zorgprofessionals blijven vaker en langer thuis.

 

Wat is er aan de hand?

Over de oorzaken wordt volop gespeculeerd. Komt het door de bezuinigingen en/ of het personeelstekort? Of ligt het aan de toename in administratiedruk die parten speelt? Is de onzekerheid en onrust groot door de hervormingen in de zorg? Of komt het doordat organisaties en masse bezig zijn met de invoering van zelforganiserende teams en teams meer zelf moeten doen? Jonge medewerkers vallen uit door mentale belasting en onvoldoende begeleiding.
Is er wel voldoende erkenning van zorgprofessionals? Lees verder…

 

 

 

MW Nieuwsbrief maart 2018

 


Februari 2018

Blog, 8 februari 2018

Freeriders en suckers

Lees verder…
“Ik moet in mijn team altijd de rotste diensten draaien.”
“Ik ben een van de weinige in ons team die altijd ‘ja’ zegt als er extra diensten gedraaid  moeten worden wanneer een collega ziek is.”

Wij mensen, zijn rare wezens. We kunnen niet zonder elkaar en hebben elkaar nodig om te overleven. Tegelijkertijd zijn wij evolutionair gezien vooral bezig om zelf te overleven en, als het moet, ten koste van de ander.

Freeriders en suckers

In de sociale psychologie is veel onderzoek gedaan naar dit fenomeen dat in teams voorkomt: het sociaal dilemma. Het sociaal dilemma is de situatie waarbij mensen kunnen kiezen tussen hun eigen belang of het gemeenschappelijk (groeps)belang. Sociale dilemma’s zie je in teams als er ‘freeriders’ en ‘suckers’ zijn. De zwartrijders die er de kantjes vanaf lopen en de suckers die altijd de kar trekken. Vast wel bekend toch?  Lees verder…

MW Nieuwsbrief februari 2018


Blog, 16 Januari 2018

Hoe profiteer je als zelfstandig team en als organisatie maximaal van de teamcoach/ begeleider?

Lees verder…

3 dilemma’s en tips

Samenwerken is niet gemakkelijk, en al helemaal niet voor teams die jarenlang een manager dicht bij zich hebben gehad. Een manager die besluiten nam en veel zaken voor hen regelde.

Nu moeten teams veel meer zelf doen, kunnen teamleden niet om elkaar heen. Ze zullen het aan moeten gaan en steeds weer met elkaar moeten ‘dealen.’ Dit kost tijd en vraagt veel van de kwaliteiten van teamleden. Om deze reden kiezen veel organisaties ervoor om in enige vorm team-coaches aan te stellen die de teams begeleiden.

Maar, hoe loopt dat begeleiden nu zodanig dat de teams er echt iets aan hebben en de coaches dus kunnen bijdragen aan een goed samenwerkend team? Hoe komen teams nu zo goed mogelijk aan de cliënt toe? Worden zaken besproken die besproken moeten worden en blijven beslissingen niet te lang uit? Lees verder…

MW Nieuwsbrief januari 2018


December 2017

MW Nieuwsbrief december 2017


November 2017

 

Blog, 16 november 2017

Dilemma’s in een zelfsturend intramuraal team

Lees verder…

Welke moeilijkheden ervaren verzorgenden in zelfsturende teams in verpleeg- en verzorgingshuizen? En hoe kunnen ze ermee omgaan? 
Expert Karin Castelijn geeft tips in het tijdschrift voor Verzorgenden van oktober 2017

Rotdiensten

Ik heb geen kinderen en krijg nu steeds de rotste diensten in mijn schoenen geschoven. Helaas durf ik geen nee te zeggen. Wat nu?

‘Zorg dat je helder krijgt of je inderdaad vaker “rotdiensten” draait. Pak de roosters van de afgelopen periode erbij en zet vinkjes achter de namen van degenen die de “rotdiensten” vervulden. Staat jouw naam daar vaker tussen? Hoe groot is het verschil met collega’s? Mensen overschatten vaak hun eigen inspanning. Ze hebben het gevoel dat zij altijd voor nare klussen opdraaien, terwijl dat in de praktijk meevalt. Lees verder…

MW Nieuwsbrief november 2017


Oktober 2017

 

Blog, 12 oktober 2017

Werkdruk in de zorg: ‘Rupsje Nooitgenoeg en van dik hout zaagt men planken’

 Lees verder…

Er is een heus bombardement aan de gang in de media rondom werkdruk in de zorg.

Personeelstekort wordt opnieuw met alle hevigheid geconstateerd. Dit mede naar aanleiding van de enquête van de V&VN, verenigingen voor verpleegkundigen en verzorgenden. 85% van de 750 respondenten geeft aan de werkdruk te hoog te vinden.

Ook Actiz bestuurder ‘Joppe’ geeft aan: we lijken misschien wel “rupsje nooit genoeg’, maar er moet echt geld en personeel bij, zeker met de kennis dat het aantal ouderen in de zorg toe neemt.

Verder wordt in elk artikel wel gesproken over de extra taken van de medewerkers. Inmiddels publiceerde de V&VN in het kader hiervan een lijst met extra taken die medewerkers moeten doen: van grasmaaien tot en met eigen personeel werven. Tijd voor een Noodplan! Lees verder…

MW Nieuwsbrief oktober 2017


September 2017

 

Blog, 7 september 2017

Is het na de vakantie puinruimen in de zorg….?

Over het domino-effect en de gevolgen van vakanties en planning

Lees verder…

De vakanties zijn voor de meesten weer achter de rug. Ook voor ons binnen MariekeWerkt was het tijd om een paar weken vrij te nemen. Maar, voor ons is het eenvoudig. Onze klanten en contacten zijn in dezelfde periode vaak ook weg. En als die nieuwsbrief er dan een keertje niet komt of dat we wat later op vragen van klanten reageren, is dat niet heel erg. 

Voor medewerkers in de zorg is dat anders. De meeste klanten blijven tijdens de zomer en hebben begeleiding en zorg nodig. Op sommige plekken in de zorg, zoals bijvoorbeeld in de jeugdzorg, is er vaak rondom de zomer zelfs een piek. Er is een grote mate van alertheid en paraatheid nodig, iedere dag weer. Lees verder…

MW Nieuwsbrief 7 september 2017


Juni 2017

MW Nieuwsbrief 29 juni 2017

Blog, 29 juni 2017

Werkdruk…. door wat we niet zien, maar wat er wel is!

We kennen allemaal de lijstjes: wat moeten we doen om de werkdruk te verminderen of te voorkomen? Eigenlijk zijn dit gewoon ‘onmogelijke lijstjes’ omdat ze ervan uitgaan dat we door middel van een lijstje objectief kunnen bepalen hoe we bij medewerkers de werkdruk kunnen voorkomen en beïnvloeden.  Alsof het een soort wetmatigheid is: Een beetje meer van (betere) werkomstandigheden, een beetje meer regelvermogen, minder klanteisen etc. Zoals je dat bijvoorbeeld met koken doet om exact de goede smaak te krijgen.  

Lees verder…

 


MW Nieuwsbrief 8 juni 2017

Blog, 8 juni 2017

Burn-out: ‘Werkgever krijgt na 20 jaar nog steeds op haar kop’: Helpt dit?

Sinds anderhalve week wordt er volop in de pers geschreven over Burn-out. Dit naar aanleiding van onderzoek van Kantar Public over burn-out waaruit blijkt dat meer dan de helft van de ondervraagden zegt dat de leidinggevenden niet geleerd hebben van de situatie.

Ruim een miljoen Nederlanders zitten in de gevarenzone wat betreft burn-out, maar het wordt onderschat. De werkgever moet nu echt iets doen, kopte het Financieel Dagblad begin deze week.

Lees verder…


April 2017

MW Nieuwsbrief April 2017

Blog, 6 april 2017

KNOPEN DOORHAKKEN EN BESLUITEN NEMEN!!
HOE JE ALS LEIDINGGEVEND-COACH DOOR ZELFORGANISERENDE TEAMS VERLEID WORDT OM HET OUDE TE BLIJVEN DOEN

Cliënt regie, medewerker-regie… dit bereik je onder andere door cliënten en medewerkers meer te laten nadenken. Het bespreken van welke (hulp)bronnen ze zelf in kunnen zetten en wat ze echt nodig hebben om zo autonoom mogelijk te kunnen zijn, is nodig. ‘Op je handen zitten is een veelgehoorde oplossing.’

Lees verder…

 

 


Blog, 14 maart 2017

 

Hoezo is ‘Het voeren van het Goede Gesprek’ geen vanzelfsprekendheid in een zelforganiserend team?

MW_dialoog_blog maart 2017

Hoe vaak betrap jij je erop dat je iemand probeert te overtuigen van je gelijk? Ik best vaak: Ik wil regelmatig mijn ‘gelijk halen’, ook zonder dat ik het op dat moment in de gaten heb.

Het niet overtuigen, (echt) luisteren en nieuwsgierig zijn… Het goede gesprek, ook wel dialoog genoemd. Dialoog is ‘het adagium’ om te bouwen aan vertrouwen in teams.

Lees verder…

 

 


Februari 2017

Eigen Regie op Gezondheid en Verzuim: daar is meer voor nodig?

Zelfredzaamheid en Eigen regie is zowel voor cliënten als voor medewerkers ‘het motto.’ We zien dat dit vaak gemakkelijker gezegd is, dan gedaan. Het nemen van regie gaat immers niet vanzelf. Zo schreven we een tijdje geleden al over het fenomeen dat het management bijvoorbeeld wel een probleem met verzuim ervaart, maar dat het daarmee nog niet het probleem is van medewerkers. Laat staan dat ze er iets mee gaan doen – regie gaan voeren.

In dit artikel vertellen we daar meer over. Bekijk het filmpje of klik op onderstaande link om het verhaal te lezen.

Artikel Eigen Regie op Gezondheid en Verzuim: daar is meer voor nodig? | MW Nieuwsbrief februari 2017


Februari 2017

MW Nieuwsbrief februari 2017

 


Januari 2017

MW Nieuwsbrief januari 2017

 


 

Nursing, 2016

Artikel Nursing: 8 tips om ziekteverzuim bij zelfsturende teams te voorkomen

 


 

BG Magazine, juli 2016

Pampercultuur in zelforganiserend team blijkt vaak misvatting – deel 3


 

Medicalfacts, 28 juni 2016

1 op de 3 medewerkers in zelfsturende teams ontevreden over verzuimondersteuning


 

Boardroomzorg, 28 juni 2016

Meer ziekteverzuim bij zelfsturende teams


 

Zorgvisie, 28 juni 2016

https://www.zorgvisie.nl/Personeel/Nieuws/2016/6/Zelfsturende-teams-ontevreden-over-verzuimondersteuning

 


 

Skipr, 28 juni 2016

https://www.skipr.nl/actueel/id27001-werkers-zelfsturend-team-ontevreden-over-verzuimondersteuning.html

 


 

Zorgnieuws, 28 juni 2016

1 op de 3 medewerkers in zelfsturende teams ontevreden over verzuimondersteuning


 

Ziekenhuismanagement, 28 juni 2016

https://ziekenhuismanagement.nl/nieuwsr/44209/Verzuim-stijgt-bij-zelfsturende-teams

 


 

Drimble, 28 juni 2016

http://drimble.nl/overige/gezondheid/36742333/1-op-de-3-medewerkers-in-zelfsturende-teams-ontevreden-over-verzuimondersteuning.html

 


 

Management site

 


 

Nursing, 7 april 2016

http://www.nursing.nl/Verpleegkundig-Experts/Achtergrond/2016/1/4-tips-om-ziekteverzuim-bij-zelfsturende-teams-te-voorkomen/

 


 

Plus Werken, maart 2016

MW Pub Plus Werken_Dag manager, daaag! 160326

 


 

BG-magazine, november 2015